Thuốc gà đá Nam Nguyễn
VIDEO clip test thử nicoramin
Gà điều trích 2.7kg, từ lúc mới bắt ngoài vườn vô nuôi đúng 21 ngày vô thuốc hẹn đá không có kèo nên về xổ bỏ.Tags: thuốc gà đá, thuoc ga da, thuoc ga da namnguyen, thuốc tăng lực gà đá, bán thuốc gà đá, thuốc gà đá nam nguyễn