Thuốc gà đá Nam Nguyễn
Video Thuốc Gà Đá Nam Nguyễn - clip chích thuốc nicoramin trước khi đi đá ( 8/2015)