Thuốc gà đá Nam Nguyễn
VIDEO Clip test thử thuốc Cardoxin
Thử Cardoxin thấy bo đá có và độ tải cựa cũng khá ổn , bo đá phút cuối vẫn còn đá bo tốt.