Thuốc gà đá Nam Nguyễn
VIDEO Thuốc gà đá Super spurs của USA
Thử thuốc cho gà lấu đá bo cũng khá tốt và độ máu lửa cũng có sẻ có clip mới về loại thuốc này ae nhớ them dõi thuốc gà đá nam nguyễn nhé . cám ơn mọi người rất nhiều..