Thuốc gà đá Nam Nguyễn
Thuốc gà đá - Thái Lan Power Smc 2222
Power Smc 2222
Đơn giá: 500.000 đ

Power smc 2222: 15 ml.

  • Công Dụng :

Tăng bo đá lớn , tải cựa , dẻo dai 

  • Cách Dùng : 

Gà tre nhỏ 2 giọt 30p sau nhấp lại được mang đi đá.

Gà nòi nhỏ : 3 - 4 giọt sau 30p nhấp lại được mang đi đá. 

Lưu ý : dùng nước bình thường, rất thích hợp cho gà tre 

Các sản phẩm khác