Thuốc gà đá Nam Nguyễn
Thuốc gà đá - Mỹ CAFFEIN SODIUM - BRECO
CAFFEIN SODIUM - BRECO
Đơn giá: 1.200.000 đ
Caffeine Sodium sản xuất Breco mỹ 
  • Dung tích : 30ml
  • Công dụng :

- Gà máu lửa , bo đá đau , hạn chế ói, tải cựa 

- Sau khi chích 1h thì đá,  thuốc có tác dụng trong 12 tiếng. 

  • Liều dùng :

- Chích 0,2cc thuốc đối với gà nòi 2,7kg-3kg

- Chích 0,15cc thuốc nước cất đối với gà 2kg-2,5kg

- Chích 0,05-0,06thuốc đối với gà tre 

Lưu ý: 
- Thuốc không hại gà, không kị nước và thuốc kéo dài trong 12h.
- Sau khi chích 1h có tác dụng 

Các sản phẩm khác