Thuốc gà đá Nam Nguyễn
Trại gà Điều tơ 1,2kg ( ĐÃ BÁN )
Điều tơ 1,2kg ( ĐÃ BÁN )
Đơn giá: 1.000.000 đ
Điều tơ 
Trọng lượng : 1,2kg
Cốt gà nòi, tốt tay 
Thuốc gà đá nam nguyễn đăng bài theo dịch vụ mọi chi tiết xin liên hệ với trại gà 
Facebook của chủ gà :
 https://www.facebook.com/loi.vo.104?fref=ts
 
thuoc ga da

thuoc ga da

thuoc cho ga tre

Các sản phẩm khác