Thuốc gà đá Nam Nguyễn
Trại gà chuối vàng bông ( ĐÃ BÁN)
chuối vàng bông ( ĐÃ BÁN)
Đơn giá: 1.000.000 đ
Chuối vàng bông 
Trọng lượng : 8lg5
Bổn khá, đá lông , siêng miệng 
Thuốc gà đá nam nguyễn đăng bài theo dịch vụ mọi chi tiết xin liện hệ với trại gà 
Facebook trại gà : https://www.facebook.com/profile.php?id=100008396443549
thuoc ga da


 
Các sản phẩm khác