Thuốc gà đá Nam Nguyễn
Trại gà chuối bông 3x ( ĐÃ BÁN )
chuối bông 3x ( ĐÃ BÁN )
Đơn giá: 2.000.000 đ
Chuối bông 
Trọng lượng : 1,170kg
Thành tích : 3x
Tay tốt, lì
Thuốc gà đá nam nguyễn đăng bài theo dịch vụ mọi chi tiết xin liện hệ với trại gà 
Facebook của trại gà : https://www.facebook.com/profile.php?id=100008396443549

 
thuốc gà đá

thuốc gà đá

thuocgada
Các sản phẩm khác