Thuốc gà đá Nam Nguyễn
Trại gà chuối trắng ( ĐÃ BÁN)
chuối trắng ( ĐÃ BÁN)
Đơn giá: 700.000 đ
Chuối chân vàng,mắt vàng,mỏ vàng
Trạng 1kg120
Liền gà, tay tốt, sung vinh 
Gà nết hơi nhát người
Mẻ mới, không có thời gian test bổn nay bán giá lúa cho ae test thử 
Về nuôi vài tuần có chơi
Thuốc gà đá nam nguyễn đăng bài theo dịch vụ mọi chi tiết xin liên hệ trại gà 
Facebook của chủ gà : https://www.facebook.com/loi.vo.104

 
thuốc gà đáthuoc ga da
Các sản phẩm khác