Thuốc gà đá Nam Nguyễn
Trại gà Điều Bông 9l6 ( ĐÃ BÁN )
Điều Bông 9l6 ( ĐÃ BÁN )
Đơn giá: 1.200.000 đ
Điều bông 
Trọng lượng : 9.6kg
Bổn đấu, đâm , lì 
Thuốc gà đá nam nguyễn đăng bài theo dịch vụ mọi chi tiết xin liên hệ trại gà 
Facebook của chủ gà : https://www.facebook.com/loi.vo.104
thuoc ga da

thuoc ga da

ban thuoc ga da

Các sản phẩm khác